Przedszkole nr 3
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zarządzenia Dyrektora
PDF (214 KB)

Zarządzenie nr 3/2018

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 3 w RybnikuData dodania: 2018-09-03 09:39:18
Autor: Henryka Góra


JPG (316 KB)

Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie uchylenia zasad polityki rachunkowości oraz wprowadzenia "instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych " i " instrukcji inwentaryzacyjnej"


JPG (63 KB)

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie wprowadzenia " Procedury antymobbingowej"


JPG (108 KB)

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia " Procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji" i zmiany " Procedury zarządzania ryzykiem"


PDF (82 KB)

Zarządzenie nr 03/2017 w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 3 w Rybniku na rok szkolnym 2017/2018


PDF (93 KB)

Zarządzenie nr 3a/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (345 KB)

Zarządzenie nr 06/2017 na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej    i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz. 1170 z późn. zm.)


PDF (258 KB)

Zarządzenie nr 07/2017 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 3Data dodania: 2017-09-07 11:22:21
Autor: Henryka Góra